เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrap…

เปิดรับสมัคร!! หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist รุ่นที่ 2 (ปี 2566) ดูรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/1026 และ https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol/conference/116

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..