เปิดรับสมัคร หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 3 Short Course Training Prog…

เปิดรับสมัคร

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ความเป็นผู้ประกอบการภายในหน่วยงานสำหรับเภสัชกร รุ่นที่ 3 Short Course Training Program in Intrapreneurship for Pharmacist III

ฝึกอบรมโดย :

วิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Online 100% ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สภาเภสัชกรรม
ระยะเวลาฝึกอบรม : 31 มกราคม 2567 – 21 มิถุนายน 2567
ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท

สอบถามรายละเอียด
รศ.ดร.นุศราพร เกษสมบูรณ์
e-mail : [email protected]
โทร. 081-262-0126

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..