อีกกิจกรรมดีๆ คืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566 ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge i…

อีกกิจกรรมดีๆ คืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566

ขอเชิญประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023”
.
ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
โดยมี ค่าลงทะเบียน ดังนี้
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,500 บาทต่อคน
หลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,800 บาทต่อคน
.

โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม

https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol/conference/134
.
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น
.
บัญชีเลขที่ 551-288750-8
.
และ Upload หลักฐานการโอนเงินในระบบการลงทะเบียนออนไลน์
.
ทั้งนี้ การประชุมนี้ผู้เข้าร่วมการประชุม สามารถสะสมหน่วยกิตศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ CPE จำนวน 10 หน่วยกิต
.
– ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สปป.ลาว (ทุกรุ่นทุกหลักสูตร) มีทุนสนับสนุนการลงทะเบียนประชุมวิชาการ ติดต่อที่กล่องข้อความส่วนตัวเพจสมาคมศิษย์เก่าฯ
– นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ทุกชั้นปี มีทุนสนับสนุนการลงทะเบียน ติดต่อกล่องข้อความเพจสมาคมศิษย์เก่าฯ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..