สมาคมฯขออนุญาตรายงานยอดร่วมบูรณะ ทำบุญปิดทององค์พระไภสัชฯและปรับปรุงหอประดิษฐานพระไภสัช . คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยอ…

สมาคมฯขออนุญาตรายงานยอดร่วมบูรณะ ทำบุญปิดทององค์พระไภสัชฯและปรับปรุงหอประดิษฐานพระไภสัช
.
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ยอด 431,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 11.43 น.

ครบถ้วนตามเป้าที่ตั้งไว้แล้ว
.
สมาคมศิษย์เก่าฯขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการบูรณะ มา ณ โอกาสนี้ ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

หมายเหตุ : ทุกท่านยังสามารถร่วมทำบุญ ได้จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ในบัญชีสมาคมศิษย์เก่าฯ

หลังจากนั้นจะดำเนินการในนามบัญชีกองทุนทำนุบำรุงพระไภสัชและหอพระ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมบำรุง และต่อเติมปรับปรุงต่อ ภายใต้คณะกรรมการเฉพาะต่อไป ครับ

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..