สมาคมศิษย์เก่าเภสัชฯ มข.ได้ดำเนินการทยอยจัดส่งพระไภสัชฯให้ผู้สั่งจองบูชาเรียบร้อยแล้ว สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์รับพระไภสัชฯเ…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชฯ มข.ได้ดำเนินการทยอยจัดส่งพระไภสัชฯให้ผู้สั่งจองบูชาเรียบร้อยแล้ว

สำหรับท่านที่แจ้งความประสงค์รับพระไภสัชฯเอง ณ สมาคมศิษย์เก่าฯ( อาคาร 1 บริเวณโรงอาหาร คณะเภสัชฯ มข.)​ สามารถแจ้งรับพระฯได้ในช่วงดังนี้

วันที่ 3 ธค.65 ระหว่างเวลา 10-12 น.
วันที่ 4 ธค.65 ระหว่างเวลา 10-12 น.
อื่นๆ ( โปรดระบุ)……………………..

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..