สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี . รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์ ศิษย์เก่าเภสัช…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี
.
รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรพุฒิพงศ์ สัตยวงศ์ทิพย์
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 5 RX5KKU

.
ในโอกาสได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..