สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี ภก.ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์รุ่น 10 RX10KKU ใน…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี

ภก.ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์รุ่น 10 RX10KKU

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งผู้เป็นบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..