สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความยินดีขอเชิญท่านร่วม กิจกรรม Easytalk & Cocktail : R…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีความยินดีขอเชิญท่านร่วม

กิจกรรม Easytalk & Cocktail : Rx Startup Life & Future Health Care
โดย ภญ.นวรัตน์ ติณสุข Chief Operating Officer Health TAG

.
ในงานประชุมวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ “Current Knowledge in Pharmaceutical Sciences 2023”
.
ระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลงทะเบียน ( พร้อมร่วมประชุมวิชาการ) ดังนี้
ภายในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,500 บาทต่อคน
หลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 : ราคา 1,800 บาทต่อคน
.
โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://pharmoffice.kku.ac.th/…/meetingc…/conference/134

– นักศึกษาเภสัชศาสต์ ทุกชั้นปี มีทุนสนับสนุนการลงทะเบียน
– ศิษย์เก่า สปป.ลาว มีทุนสนับสนุนการลงทะเบียนและงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..