สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์.ม.ขอนแก่น รุ่นท…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ภญ.ดร.อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย
ศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์.ม.ขอนแก่น รุ่นที่ 12 (RX12 KKU)

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..