สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ เภสัชกรพีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์ – ศิษย์เก่ารุ่น 16 (ปัจจุบัน หัวห…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ
เภสัชกรพีระพัฒน์ สิงห์ขันธ์ – ศิษย์เก่ารุ่น 16
(ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี )

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็น ผู้เยี่ยมสำรวจใหม่ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..