สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทย…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ เภสัชกรสุโรจน์ แพงมา

ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2564

…………………………….
คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 247/2565
ประกาศผลคัดเลือกศิษย์เก่าผู้ได้รับ รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำคณะ ประจำปี 2564
https://www.facebook.com/252234698155564/posts/4829446020434386/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..