สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรศิษย์เก่าในโอกาสได้รับ Certified Fellow of FAPA College o…

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับเภสัชกรศิษย์เก่าในโอกาสได้รับ Certified Fellow of FAPA College of Pharmacy (FACP) จาก Federation of Asian Pharmaceutical Associations College of Pharmacy (FAPA-CP) ประจำปี 2022 ณ 28th FAPA Congress, Kuala Lumpur, Malaysia

ภญ.วราภรณ์ ริมชัยสิทธิ์ RX 10
ภก.กิตติศักดิ์ ไท้ทอง RX13
ภญ.พรรณนภา ศรีสวัสดิ์ RX14
ภญ.อังศุรัตน์ ยิ้มละมัย RX17
ภญ.ชัญญรัชต์ นกศักดา RX18
ภญ.กนกพร จันทศรี RX18
ภญ.จินดาพร อุปถัมภ์ RX19
ภญ.ฐิติพร อินศร RX21

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..