“ภก.พรพิทักษ์” นั่งปธ.ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชนคนใหม่ – กรรมการปัจจุบันส่งงานเพื่อความต่อเนื่อง

สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ ภก.พรพิทักษ์ กอมสิน (ศิษย์เก่ารุ่นที่ 10)

ในโอกาสรับเลือกเป็นประธานชมรมเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน กระทรวงสาธารณสุข คนใหม่ วาระปี 2565-2567

https://www.hfocus.org/content/2022/04/24855


ชมรมเภสัชกร รพ.ชุมชน คัดเลือก”ภก.พรพิทักษ์ กอมสิน” หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.นาแก จ.นค…

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..