” …. พลัง ความรู้สึกที่เต็มตื้นในห้วงเวลา ณ ที่แห่งนี้ ขอชวนพวกเราทุกคนได้ใช้เป็นเชื้อฟืนจุดไฟในหัวใจเป็นพลังงานนำพาชีวิตไปหาค…

” …. พลัง ความรู้สึกที่เต็มตื้นในห้วงเวลา ณ ที่แห่งนี้ ขอชวนพวกเราทุกคนได้ใช้เป็นเชื้อฟืนจุดไฟในหัวใจเป็นพลังงานนำพาชีวิตไปหาความหมายที่ตั้งใจและใฝ่ฝัน ….”

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..