ประกาศรางวัล ” ปิ่นเฉลวสีอิฐ ” รางวัลนักกิจกรรม เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. พร้อมกั…

ประกาศรางวัล ” ปิ่นเฉลวสีอิฐ ”

รางวัลนักกิจกรรม เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น. พร้อมกันทาง ทางเพจสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..