ประกาศผลการ RANDOM ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม KKU OPEN HOUSE 2024 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิ๊ก https://drive.google.com/fi…

ประกาศผลการ RANDOM ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม KKU OPEN HOUSE 2024 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คลิ๊ก https://drive.google.com/file/d/1WBgyIW02Cd9db413FilyNhNqzncLqsK4/view

#OpenHouse #KKU #Pharmacy

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..