ทีมบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯจัดพบปะหารือขอคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า เรารัก เภสัชมอขอ ปี2566 จากอดีตประธานชมรม, อดีต…

ทีมบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯจัดพบปะหารือขอคำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมงานคืนสู่เหย้า เรารัก เภสัชมอขอ ปี2566 จากอดีตประธานชมรม, อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มข.

โดยมีสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ มข. ร่วมการประชุมในครั้งนี้

ขอบพระคุณพี่ๆอดีตประธานชมรม อดีนายกสมาคมฯที่สละเวลาเดินทางจากจังหวัดต่างๆมาร่วมประชุมในครั้งนี้

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..