คืนสู่เหย้า เรารัก เภสัชมอขอ ปี2566 ” งานเลี้ยง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและมุทิตาจิต ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 ” วันที่ 2 ธันว…

คืนสู่เหย้า เรารัก เภสัชมอขอ ปี2566

” งานเลี้ยง มอบรางวัลเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและมุทิตาจิต ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 “

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 – 22.00 น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติขอนแก่น (ไคซ์) KICE ขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..