” ….ครั้งหนึ่งเคยตรึงเคยคะนึงซาบซึ้งวิญญา ร่มกาลพฤกษ์เฝ้าแต่นึกไม่หวนคืนมา….” บทเพลง มอดินแดงแห่งความหลัง

” ….ครั้งหนึ่งเคยตรึงเคยคะนึงซาบซึ้งวิญญา ร่มกาลพฤกษ์เฝ้าแต่นึกไม่หวนคืนมา….”

บทเพลง มอดินแดงแห่งความหลัง

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..