คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี กับ ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 RX7KKU ในโอกาสดำรงตำแห…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี กับ

ดร.ภก.ณัฐพศุตม์ ภัทธิราสินสิริ
ศิษย์เก่ารุ่นที่ 7 RX7KKU

ในโอกาสดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดี
คณะบริหารธุรกิจ (KMITL Business School)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

#PharmacyKKU #RxSmart

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..