คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดี ดร. ภก. ฐิติเดช ลือตระกูล ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10 ในโอกาสได้รับก…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดี

ดร. ภก. ฐิติเดช ลือตระกูล
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 10

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..