คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา เนื่องใน…

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ตรีเพชร กาญจนภูมิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเภสัชเวทและพิษวิทยา เนื่องในโอกาสได้รับ

#รางวัลนักวิจัยดีเด่นระดับเพชร
สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ในการประกาศรางวัลนักวิจัยดีเด่นฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..