#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 รา…

#คณะเภสัชศาสตร์ #มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ แนวปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 รายละเอียด ดังนี้

https://pharm.kku.ac.th/psthai/index.php/newsmanager/pharm_news/934

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..