คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม และสมรรถนะเฉพาะสาขา ประจำปี พ.ศ.2566 …

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการสอบความรู้ฯ ตามเกณฑ์สมรรถนะร่วม และสมรรถนะเฉพาะสาขา ประจำปี พ.ศ.2566

รายละเอียด คลิ๊กลิงค์

https://drive.google.com/file/d/145tjxKP6Va2V4tyY9UVmAGj0B8BM2TU1/view?usp=share_link

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..