คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ แสดงความยินดีกับบัณฑิตและบรรยากาศพิธีปฏิญาณตนและถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตเภสัชศาสตร์ มข

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จ ที่เกิดจากความมุ่งมั่น พากเพียรของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน

รศ.ดร.ไพบูลย์ ดาวสดใส คณะเภสัชศาสตร์ กล่าวแสดงความยินดีกับบัณฑิต และบรรยากาศ พิธีปฏิญาณตนและถ่ายภาพหมู่ บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2563 ณ ลานสนามหญ้า หน้าอาคาร 2

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..