ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรประจำคณะและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต กลับมาประดิษ…

ขอเชิญศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน บุคลากรประจำคณะและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีอัญเชิญพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต กลับมาประดิษฐานประจำคณะฯ
.
วันที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 07.00 – 11.00 น.
.
ณ ลานหอประดิษฐานพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

————————————————————

รายละเอียดกำหนดการอยู่ในคอมเมนท์

.

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..