ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกหลักสูตร ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าในรุ่นของท่านที่ภาคภูมิใจ ในสาขาต่างๆดังนี้ – สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม…

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ทุกหลักสูตร
ร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าในรุ่นของท่านที่ภาคภูมิใจ ในสาขาต่างๆดังนี้

– สาขาพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรม
– สาขาบริหารงานภาครัฐ
– สาขาบริหารงานธุรกิจ
– สาขาสร้างความเข้มเเข็งชุมชน
– สาขาผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ

โดยเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลทั้ง 5 สาขาผ่านทางประธานรุ่น ของท่าน
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2566
.
โดยจะมีพิธีรับรางวัลในงาน คืนสู่เหย้า เรารัก เภสัช มอขอ ปี 2566
วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไคซ์ ขอนแก่น

.
OUR ALUMNI, OUR PRIDE RX KKU
ศิษย์เก่าที่เราภาคภูมิใจ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#คืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..