ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างประยุกต์ จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่า…


ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชา
พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก
สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างประยุกต์
จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อรายละเอียด / แจ้งที่อยู่และการโอนเงินได้ 3 ช่องทาง
1. กล่องข้อความส่วนตัว เพจสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Line สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( APSA KKU ) 0647624196
3. โทรศัพท์ 0647624196

***** เปิดรับจองถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 *****

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..