ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก **”เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับ – คณาจารย์ – ศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักส…

ขอเชิญร่วมสั่งจองบูชาพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก
**”เอกสิทธิ์พิเศษสำหรับ
– คณาจารย์
– ศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกหลักสูตร
– บุคลากรประจำคณะ
– ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองทุกชั้นปี
สามารถชำระค่าสั่งจองบูชาได้ 2 ครั้ง
# ครั้งที่ 1 ชำระวันที่ 31 สิงหาคม 2575
# ครั้งที่ 2 ชำระวันที่ 30 กันยายน 2565
หมายเหตุ : แบ่งชำระ 2 ครั้งเท่ากันและสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินค่าจองบูชาได้

——————————————–
พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ปางยืน รุ่นแรก
สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างประยุกต์
.
จัดสร้างโดย สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
.
ติดต่อรายละเอียด / แจ้งที่อยู่และการโอนเงินได้ 3 ช่องทาง
1. กล่องข้อความส่วนตัว เพจสมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. Line สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( APSA KKU ) 0647624196
3. โทรศัพท์ 0647624196

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..