กิจกรรม “คืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566” #สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น #คืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ66 #เ…

กิจกรรม “คืนสู่เหย้า เรารักเภสัช มอขอ ปี 2566”

#สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#คืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ66
#เภสัชขอนแก่น
#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..