กล่าวขอบคุณของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น #สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น #คืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ6…

กล่าวขอบคุณของคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

#สมาคมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
#คืนสู่เหย้าเรารักเภสัชมอขอ66
#เภสัชขอนแก่น
#คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช มข..