Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2566 คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ภก.ดร.วิศรุต บูรณสัจจะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสากลและวิรัชกิจ และผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นตัวแทนของคณะให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้บรรยายแนะนำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต, พาเยี่ยมชม บริษัท Startup, ห้องปฏิบัติการ, พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (โอสถศาลา) เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.