Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตรด้านกระบวนการผลิต ATMP ขั้นสูง) ในวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ISPE Thailand Affiliate และ TCELS Thailand ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.