Photos from Faculty of Pharmaceutical Sciences Chulalongkorn University’s post

นางสาวณัฐณิชา มะโรหบุตร นิสิตชั้นปีที่ 2 เข้าแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ Thailand Open Shooting Championship 2023 ในการแข่งขันครั้งนี้นางสาวณัฐณิชา มะโรหบุตร ได้รับรางวัลจำนวน 2 รางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทปืนสั้นสตรีทีม รางวัลที่ 2 ได้เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทปืนสั้นสตรีบุคคล ระหว่างวันที่ 2 -11 กันยายน 2566 ณ สนามกีฬายิงปืน สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.