Happy New Year 2023 🎆🎇 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอส่งความสุขให้กับทุกคนเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 ขอให้ปีใหม่นี้นำพาโอกาสให…

Happy New Year 2023 🎆🎇

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ขอส่งความสุขให้กับทุกคนเนื่องในวันปีใหม่ พ.ศ. 2566 ขอให้ปีใหม่นี้นำพาโอกาสใหม่ ๆ ความหวังใหม่ ๆ และความสำเร็จมาให้ทุกคน ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะ 💕

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.