🗓 หลักสูตรเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก …

🗓 หลักสูตรเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดรับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
📌เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. – 16 ต.ค. 2566

🗓 Pharmceutical Sciences and Technology (PST) Program, Faculty of Pharmaceitical Sciences, Chulalongkorn Pharmaceutical Sciences and Technology, Chulalongkorn University

Open the application for graduate students in master and doctoral degree
Admission to PST graduate program, Second semester, Academic Year 2023
📌Application open during Sep 1st – Oct 16 2023

NOTE:
The interview will only be held for applicants who submit the application forms and documents completely.

More information contact Email : [email protected]
Apply online at https://www.register.gradchula.com/
Website: https://www.pharm.chula.ac.th/th/หลักสูตรเภสัชศาสตร์และ/
📣📣Visit our new website at
http://www.pst.pharm.chula.ac.th/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.