🔫💦 สุขสันต์วันสงกรานต์ 🏝🌺 🤩 SURPRISE (Surprised) โอกาสสำคัญสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาดูงานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในสโมสรนิสิต😱 📌“กา…

🔫💦 สุขสันต์วันสงกรานต์ 🏝🌺

🤩 SURPRISE (Surprised)
โอกาสสำคัญสำหรับน้อง ๆ ที่สนใจศึกษาดูงานของฝ่ายต่าง ๆ ภายในสโมสรนิสิต😱

📌“การรับสมัครนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อสังเกตการณ์การทำงานภายในฝ่ายของสโมสรนิสิต”✨

💗 โดยน้อง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิ์ดังนี้ ✨
🌱สังเกตการณ์ดำเนินงานของฝ่ายที่ตนสมัคร
🌱ให้ความเห็น เสนอความเห็น ต่อการดำเนินงานฝ่ายและสโมสรนิสิต
🌱เรียนรู้การดำเนินงานภายในฝ่าย และอาจสามารถปฏิบัติงานตามที่ประธานฝ่ายเห็นสมควร

🌟ระยะเวลาการสังเกตการณ์ เมษายน-31 พฤษภาคม 2565🌟

❗️ 1 คนสมัครได้ 1 ฝ่ายเท่านั้นนน

🗓 ยื่นใบสมัครภายในวันที่ 17 เมษายน 2565 ⚠️

🌐 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAPcCsqJW7qgbWvv3OSaHgKHcf5vDyflxOW541ONdE19NGmg/viewform?usp=sf_link

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.