📣ขอเชิญพบกับ “Zoom Openhouse หลักสูตร R4Ent” 💡กิจกรรมที่จะพาไปตอบโจทย์ข้อสงสัย R4Ent หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้อง…


📣ขอเชิญพบกับ “Zoom Openhouse หลักสูตร R4Ent”
💡กิจกรรมที่จะพาไปตอบโจทย์ข้อสงสัย R4Ent หลักสูตรถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนิสิตที่สนใจอยากจะเรียนต่อป.โท แต่ก็อยากทำงานไปด้วย
⁉️แล้วหลักสูตรนี้ต่างจากอันอื่นยังไง?

📍เข้าร่วมการแนะนำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยสำหรับธุรกิจ
โดย รศ.ภญ.ร.ต.ท. หญิง ดร. ภูรี อนันตโชติ ประธานหลักสูตร
และ รศ.ดร.ศุภกาญจน์ ชำนิ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต คณะเภสัชศาสตร์

📍ในวันพุธที่ 27 กันยายน 2566
🕰️เวลา 16:30 – 17:30 น.
👉เราจะไปตอบโจทย์ข้อสงสัยในใจ ผ่าน Zoom Openhouse R4Ent
ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/2NrkKh6DaPsbuBPC6

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.