🎯 เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากกว่า 30 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ …

🎯 เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากกว่า 30 คน ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
👉ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร :1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

🔔Calling for more than 30 graduate students from both Thai and International countries
The Graduate Program, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Applicants include Thai and International prospective students who hold Bachelor’s degree in Pharmacy, Sciences, and related fields

Second Semester of the Academic year 2023
Application period: 1 September to 30 November 2023

📢Program Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=EjjkVDJhTFk

📢Program Brochure
https://www.flipsnack.com/899D9B99E8C/graduate-brochure_pharmaceutical-sciences_chula-uni.html

📢Graduate Prospectus
https://www.flipsnack.com/899D9B99E8C/graduate-prospectus_pharmaceutical-sciences_chulalongkorn-univ.html

(siren)Faculty Member
https://drive.google.com/file/d/1pyeksTMJGl5LTbeU_q32k2k6y6nLS-TI/view?usp=drivesdk

Qualification and important information
(siren)https://drive.google.com/drive/folders/1dQUjFitg_0HQivIwHcCCWqJjl6KmZ2Pz?usp=sharing

VRT
English
https://www.youtube.com/watch?v=4Kn_C8rp75A&t=9s
Thai
https://youtu.be/KMHBvACkM0Q

🎓Online application visit
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.grad.chula.ac.th หรือ https://www.register.gradchula.com/
🤗


🎯 เปิดรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มากกว่า 30 คน ทั้้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
👉ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566
เปิดรับสมัคร :1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

🔔Calling for more than 30 graduate students from both Thai and International countries
The Graduate Program, Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Applicants include Thai and International prospective students who hold Bachelor’s degree in Pharmacy, Sciences, and related fields

Second Semester of the Academic year 2023
Application period: 1 September to 30 November 2023

📢Program Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=EjjkVDJhTFk

📢Program Brochure
https://www.flipsnack.com/899D9B99E8C/graduate-brochure_pharmaceutical-sciences_chula-uni.html

📢Graduate Prospectus
https://www.flipsnack.com/899D9B99E8C/graduate-prospectus_pharmaceutical-sciences_chulalongkorn-univ.html

(siren)Faculty Member
https://drive.google.com/file/d/1pyeksTMJGl5LTbeU_q32k2k6y6nLS-TI/view?usp=drivesdk

Qualification and important information
(siren)https://drive.google.com/drive/folders/1dQUjFitg_0HQivIwHcCCWqJjl6KmZ2Pz?usp=sharing

VRT
English
https://www.youtube.com/watch?v=4Kn_C8rp75A&t=9s
Thai
https://youtu.be/KMHBvACkM0Q

🎓Online application visit
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.grad.chula.ac.th หรือ https://www.register.gradchula.com/
🤗

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.