🎯หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและช…

🎯หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่จบปริญญาตรีเภสัชศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต และสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
👉ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัคร :1 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม 2565
🔔Calling for Application to the Graduate Program
Faculty of Pharmaceutical Sciences, Chulalongkorn University
Applicants include Thai and International prospective students who hold Bachelor’s degree in Pharmacy, Sciences, and related fields
Second Semester of the Academic year 2022
Application period: 1 September to 31 October 2022
📢Program Brochure
https://www.flipsnack.com/…/graduate-program-at…
📢Graduate Prospectus
https://www.flipsnack.com/…/graduate-prospectus…
Faculty Member
https://drive.google.com/…/1pyeksTMJGl5LTbeU…/view…
Qualification
https://drive.google.com/…/1dQUjFitg…
VRT
English
https://www.youtube.com/watch?v=4Kn_C8rp75A&t=9s
Thai
https://youtu.be/KMHBvACkM0Q
🎓Online application visit
สมัครออนไลน์ ได้ที่
www.grad.chula.ac.th หรือ https://www.register.gradchula.com/

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.