🎉 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นสภ.กรกฎ วงค์ทนา นิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้…

🎉 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นสภ.กรกฎ วงค์ทนา
นิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
🌟รองนายกฝ่ายกิจการต่างประเทศ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ✨

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.