🎉 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ (เฟิร์น) นิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ…

🎉 สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวพิชญาสินี ขจรเศรษฐการ (เฟิร์น)
นิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ที่ได้รับคัดเลือกให้ดํารงตําแหน่ง
🌟นายกสหพันธ์ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2565 ✨

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.