สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเคารพผลการเลือกตั้งที่แสดงถ…

สโมสรนิสิตเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียกร้องให้สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านเคารพผลการเลือกตั้งที่แสดงถึงเจตจำนงของประชาชนในทุกครั้งของการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.