พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564

ชมการถ่ายทอดสด
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564
ในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ หอประชุมจุฬาฯ ผ่านระบบออนไลน์

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.