จุฬาฯ ริเริ่มพัฒนา Dashboard เครื่องมือวิเคราะห์ตัดสินใจ วางแผนและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภา

https://www.chula.ac.th/news/73780/


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มีการนำข้อมูลจากหน่วยง […]

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.