คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเตชินี มโนภักดี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานบ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเตชินี มโนภักดี
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) กลุ่มงานบริการการศึกษาและกิจการนิสิต สังกัดฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเข้าสู่ตำแหน่งเชี่ยวชาญระดับต้น ในสาขากิจการนิสิต มีผลตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565
(โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566)

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.