คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ คุณชุติโชติ ปัทมดิลก บุคลากรสังกัดภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ ในโอกาสไ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ คุณชุติโชติ ปัทมดิลก
บุคลากรสังกัดภาคเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์
ในโอกาสได้รับรางวัล
บุคลากรด้านความปลอดภัย ประเภทโดดเด่น (Gold Reward)
จากโครงการประกวดบุคลากรด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 ปีที่ 3
โดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) และ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ.จุฬา)
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2565

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.