คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เภสัชกรจรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสั…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ เภสัชกรจรูญพงศ์ เกียรติวงศ์ ที่ได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 5 ทุน รวมเป็นจำนวนเงิน 178,000 บาท ในวันที่ 15 กันยายน 2566 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.