คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ยุพดี ศิริสินสุข อดีตอาจารย์ประจำภาควิ…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.ยุพดี ศิริสินสุข
อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 876 วันที่ 29 มิถุนายน 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.