คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ.. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาอาห…

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอแสดงความยินดีกับ..
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.บดินทร์ ติวสุวรรณ
อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารและเภสัชเคมี
ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 876 วันที่ 29 มิถุนายน 2566

ดูโพสต์ต้นฉบับ


Share this:

Posted in ข่าวสารคณะเภสัช จุฬา.